Thủ tục hành


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRƯỜNG TH AN SINH B

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết (ngày)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

 

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

½ ngày

Tại Trường tiểu học

Không

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

 

 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

                              Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

 * Trình tự thực hiện:

(1) Đối với cá nhân có yêu cầu:

- Nộp hồ sơ tại nhà trường.

- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.

- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhà trường nhận kết quả.

(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước:

- Cán bộ nhà trường tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của cá nhân.

- Hiệu trưởng trường (chuyển đến) có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh.

- Cán bộ tại nhà trường trả kết quả cho cá nhân theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến nhà trường.

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin học chuyển trường của cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh.

- Học bạ.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trong năm học).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời gian giải quyết: 1/2 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Cán bộ nhà trường (chuyển đến) tiếp nhận hồ sơ của cá nhân; hiệu trưởng trường (nơi chuyển đến) có ý kiến vào đơn: 1/2 ngày.

- Hiệu trưởng trường (nơi chuyển đi) có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh: 1/2 ngày.

- Hiệu trưởng trường (nơi chuyển đến) tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp: 1/2 ngày.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến.

- Cơ quan phối hợp: Nhà trường nơi chuyển đi.

*  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Tiếp nhận học sinh tiểu học vào trường

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Học sinh trong độ tuổi tiểu học có nhu cầu học chuyển trường, được chuyển đến trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ngoài nơi cư trú nếu trường tiếp nhận đồng ý.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                        Nguyễn Văn Bình


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu