Asset Publisher

Trường Tiểu học An Sinh B tổ chức ngày hội sách và các giá trị sống năm học 2016-2017

Trường Tiểu học An Sinh B tổ chức ngày hội sách và các giá trị sống năm học 2016-2017

Thực hiện công văn số 324 Phòng giáo dục và đào tạo Đông Triều ngày 5/4/2016. Thực hiện nhiệm vụ năm học, ngày 21 tháng 4 năm 2017, trường tiểu học An Sinh B tổ chức ngày hội sách ngay tại lớp học.


        Thực hiện nhiệm vụ năm học, ngày 21 tháng 4 năm 2017, trường tiểu học An Sinh B tổ chức ngày hội sách ngay tại lớp học, giúp học sinh hiểu " Ngày sách và bản quyền thế giới" là ngày tôn vinh những giá trị của sách và sự đóng góp của các tác giả cho sự ra đời các tác phẩm bất hủ. Việc tổ chức ngày hội sách ngay tại lớp học giúp các em mở rộng, nâng cao kiến thức, hình thành thói quen đọc sách cho các em, hình thành được kỹ năng sống. Ngày hội sách ngay tại lớp học giúp các thầy cô hướng dẫn các em kỹ năng đọc, và chọn các loại sách để đọc để bổ trợ kiến thức thêm cho các em. 

         Ngày hội sách ngay tại lớp học đã được các em học sinh các các lớp tích cực giới thiệu cho các bạn và các thầy cô giáo về các loại sách trong tủ, các em học sinh có được những loại sách để lựa chọn cho riêng mình. 

Một số hình ảnh về ngày hội sách ngay tại lớp học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Phạm Thị Hương Linh