Asset Publisher

Trường Tiểu học An Sinh B tổ chức Hội nghị cán bộ - viên chức - lao động năm học 2015 - 2016

Trường Tiểu học An Sinh B tổ chức Hội nghị cán bộ - viên chức - lao động năm học 2015 - 2016

Thực nhiệm vụ năm học, ngày 15 tháng 10 năm 2015, trường Tiểu học An Sinh B tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015 - 2016


           Thực hiện công văn Số: 644/LT PGD&ĐT- CĐGD, sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã ĐôngTriều, ngày 15/10/2015. Trường Tiểu học An Sinh B đã tổ chức Hội nghị cán bộ- viên chức - lao động.

            Về dự với Hội nghị có ông Hoàng Xuân Nam - Chủ tịch mặt trận tổ quốc xã An Sinh, đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương - Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều, bà Lê Thị Hạnh trưởng ban CMHS và toàn thể cán bộ, viên chức, lao động trong nhà trường.

         Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Bình – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường  báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết năm học 2014-2015 và thông qua dự thảo kế hoạch năm học 2015 - 2016. Đồng chí Đặng Thị Chiên - Chủ tịch Công đoàn tổng kết phong trào thi đua khen thưởng và dự kiến nội dung thi đua năm học mới. Để bản dự thảo được cụ thể hơn. Hội nghị đã được nghe ý kiến tham luận tổ 1 về việc rènnề nếp học cho học sinh lớp đầu cấp, tham luận tổ 2+3 đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo trường học Việt Nam mới VNEN. Tham luận tổ 4+5 việc nâng cao chất lượng cho học sinh có năng khiếu.

          Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương- Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu ghi nhận những thành tích mà cán bộ, giáo viên nhà trường đã đạt được trong năm học 2014 – 2015. Đồng chí mong rằng trong năm học này với sự đoàn kết,đồng lòng của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa.

           Hội nghị đã thông qua nghị quyết  100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhất trí với các chỉ tiêu kế hoạch năm học 2015-2016.

Đ/C Nguyễn Văn Bình - Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường báo cáo thực hiện nghị quyết 2014-2015 và dự thảo nghị quyết  2015-1016

Đ/c Ngô Thị Như Hoa: Tham luận việc quan tâm rèn nề nếp học sinh lớp đầu cấp

Đ/c Nguyễn Thị Minh: Tham luận đổi mới phương pháp dạy hoc theo mô hình trường học mới VNEN

Đ/c Hoàng Tiến Anh: Tham luận việc nâng cao chất lượng học sinh có năng khiếu khối 4+5

Đ/c Nguyễn Thị Liên Hương- Chuyên viên PGD phát biểu ghi nhận những kết quả nhà trường đã đạt được trong năm học 2014-2015

Đ/c Nguyễn Thị Liên Hương trao cho các đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015

Đ/c Hoàng Bá Nam - Chủ tịch mặt trận tổ quốc xã An Sinh tặng hoa chúc mừng Hội nghị

đ/c Phạm Thị Hương Linh- Thư ký hội nghị thông qua dự thảo nghị quyết năm học 2015-2016

                                                                                                               Phạm Thị Hương Linh