Asset Publisher

Trường Tiểu học An SInh B tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, lao động năm học 2014 - 2015

Trường Tiểu học An SInh B tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, lao động năm học 2014 - 2015

Sáng 1/10 trường Tiểu học An Sinh long trọng tổ chức hội nghi Cán bộ, viên chức lao động năm học 2014 - 2015


             Trường TH AN SINH B tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, lao động

 

           Sáng nay ngày 01/10/2014  trường TH An Sinh B tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2014-2015.

          Về dự có đ/c Lê Xuân Phồn – chuyên viên  phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn  phó Chủ tịch UBND xã An Sinh cùng toàn thể cán bộ, viên chức, lao động của nhà trường.

          Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình -  Hiệu trưởng nhà trường  trình bày bản  kế hoạch năm học 2014 - 2015, tiếp thu các ý kiến đóng góp của toàn thể các đồng chí cán bộ, viên chức trong nhà trường về nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, nâng cao đời sống cán bộ, viên chức và nếp sống văn minh học đường. Các ý kiến được trao đổi một cách cởi mở, thẳng thắn với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình -  Hiệu trưởng nhà trường trình bày kế hoạch

năm học 2014-2015

          Trong những năm qua, nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ viên chức phát huy dân chủ, chủ động và sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị cán bộ, viên chức, lao động trường TH An Sinh B

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Phồn chuyên viên phòng giáo dục Đào Tạo đã khẳng định thế mạnh và sự phát triển của trường,đồng chí mong muốn nhà trường sẽ phát huy hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để sánh vai cùng với các trường trong huyện.

Đ/c Lê Xuân Phồn – chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị

          Hội nghị nhất trí thông qua kế hoạch năm học và phát động phong trào thi đua năm học 2014-2015 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động và vị thế của nhà trường./.