Asset Publisher

Trường Tiểu học An Sinh B tổ chức chấm tủ sách lớp học năm 2019

Trường Tiểu học An Sinh B tổ chức chấm tủ sách lớp học năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, ngày 24 tháng 4 năm 2019, trường Tiểu học An Sinh B tổ chấm tủ sách lớp học.


            Thực hiện nhiệm vụ năm học, ngày 24 tháng 4 năm 2019, trường tiểu học An Sinh B tổ chức chấm tủ sách lớp học đã được các thầy cô giáo và các em học sinh ở các lớp sắp xếp và lựa chọn các loại sách,nhằm tôn vinh giá trị sách và văn hóa đọc, giúp học sinh hiểu " Ngày sách và bản quyền thế giới" sự đóng góp của các tác giả cho sự ra đời các tác phẩm bất hủ. Việc tổ chức chấm tủ sách lớp học ngay tại các lớp giúp các em mở rộng, nâng cao kiến thức, hình thành thói quen đọc sách cho các em, hình thành được kỹ năng sống. Tủ sách lớp học giúp các thầy cô hướng dẫn các em kỹ năng đọc, và lựa chọn các loại sách để đọc, bổ trợ kiến thức thêm cho các em. 

            Ngày hội sách ngay tại lớp học đã được các em học sinh các các lớp tích cực giới thiệu cho  các bạn và các thầy cô giáo về các loại sách trong tủ, các em học sinh có được những loại sách để lựa chọn cho riêng mình.

Tủ sách lớp 1A

Tủ sách lớp 1B

                                       Phạm Thị Hương Linh