Asset Publisher

Trường Tiểu học An Sinh B phối hợp với Trung tâm y tế thị xã Đông Triều khám sức khỏe định kỳ cho học sinh

Trường Tiểu học An Sinh B phối hợp với Trung tâm y tế thị xã Đông Triều khám sức khỏe định kỳ cho học sinh

Thực hiện nhiệm vụ năm học, ngày 24 tháng 3 năn 2016, trường tiểu học An Sinh B phối hợp với Trung tâm y tế thị xã Đông Triều khám sức khỏe định kỳ cho các học sinh.


          Để các em học sinh có sức khỏe tốt phục vụ cho việc học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động giáo dục đạt kết quả, sáng ngày 24 tháng 3, trường tiểu học An Sinh B đã phối hợp với Trung tâm y tế thị xã Đông Triều khám sức khỏe định kỳ cho các em học sinh  về tai, mũi, họng, thị giác. Với tinh thần trách nhiệm đoàn cán bộ của Trung tâm y tế thị xã Đông Triều đã ghi lại các chỉ số của các em vào sổ theo dõi sức khỏe, nhà trường cũng sẽ thông báo cho phụ huynh học sinh về tình hình sức khỏe của con em mình để phụ huynh và các thầy cô giáo nắm được.

Kiểm tra mắt

Kiểm tra họng

Cân, đo chiều cao

                                                                   Phạm Thị Hương Linh