Asset Publisher

Trường Tiểu học An Sinh B long trọng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

Trường Tiểu học An Sinh B long trọng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015


 

           Trường Tiểu học An Sinh B long trọng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

             Thực hiện Kế hoạch số 419/KH-UBATGTQG ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015;

              Căn cứ Kế hoạch số: 113/KH-BGDĐT ngày 09/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015 và Kế hoạch số 33/KH- BATGT ngày 19/01/2015 của Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh về hành động thực hiện qui định đội mũ bảo hiểm với trẻ em năm 2015;

          Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và đào tạo, hôm nay, trường Tiểu học An Sinh B  tổ chức Lễ phát động hưởng ứng nhằm tuyên truyền sâu rộng việc đội mũ bảo hiểm tới các em học sinh toàn trường. Qua buổi Lễ, các em thấy được tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để bảo vệ an toàn cho người thân và bản thân mình. Từ đó, các em nhận thức được mình phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện khi tham gia giao thông.

          Trước khi kết thúc buổi Lễ, toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường kí cam kết nhằm thể hiện sự nhất trí cao việc thực hiện quy định này.


Một số hình ảnh

 

 

 

 

 

 

 

CTV : KIM HUYỀN