Asset Publisher

Lịch trực 30/4 và ngày 01/5/2017

Lịch trực 30/4 và ngày 01/5/2017


TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

 

LỊCH PHÂN CÔNG

TRỰC NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 NĂM 2017

 

 
 

 

STT

Ngày trực

Họ và tên

người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

29/4/2017

Nguyễn Văn Bình

Hiệu trưởng

0985166716

2

30/4/2017

Chu Văn Sơn

Phó Hiệu trưởng

0985887627

3

01/5/2017

Nguyễn Văn Bình

Hiệu trưởng

0985166716

4

02/5/2017

Chu Văn Sơn

Phó Hiệu trưởng

0985887627

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Bình