Asset Publisher

Lịch công tác tháng 3/2016

Lịch công tác tháng 3/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG TH AN SINH B

             Số: 9/TB/TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

       An Sinh, ngày 05  tháng 03 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 03 năm 2016

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

   *Nhiệm vụ cụ thể:

     - Chào mừng kỷ niệm ngày QTPN 8/3 ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3.

     - Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã.

    -  Tham gia cuộc thi giải toán bằng Tiếng việt trên mạng, cuộc thi Viết chữ đẹp cấp thị xã..

    - Tổ chức chuyên đề cấp trường.

 

    Ngày

               Nội dung công việc

Người thực hiện

01/03

Dự thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã.

GV

 

03/03

Học sinh khối lớp 4 thi giải toán bằng Tiếng Anh trên mạng cấp thị xã.

HS khối 4

04-3

Tập huấn quy định mã số, chức danh nghề nghiệp và thăng hạng CDNN đối với viên chức tại PGD.

HT-CTCĐ-KT

6/3

Gặp mặt Dâu-Rể nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Công đoàn

8/3

Tiếp xúc cử tri tại trung tâm tổ chức Hội nghị thị xã.

HT

9/3

Duyệt kế hoạch năm học 2016-2017 tại PGD

HT-KT

10/3

Họp phụ huynh học sinh đội dự thi Toán trên mạng cấp thị xã tại Trường THCS Nguyễn Du.

BGH-PH

11/3

Thi giải Toán trên mạng tại trường THCS Nguyễn Du

HS lớp 5

15-18/3

Kiêm tra toàn diện 02 giáo viên

BGH

23-24/3

Thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp thị xã.

GV và HS

26/3

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập ĐTNCSHCM.

ĐTN-TPTĐ

29/31/3

Tổ chức chuyên đề cấp trường

CM

Nơi nhận:

            - CB,GV,NV ( t/h)                                                                        HIỆU TRƯỞNG

            -Trang TTĐT trường                                                                             (Đã ký)

          - Lưu VT 

 

                                                                                                            Nguyễn Văn Bình