Asset Publisher

Lịch công tác tháng 3

Lịch công tác tháng 3


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH  AN SINH B

Số: 07TB-TrTHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             An Sinh, ngày  10 tháng 3 năm 2013

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2013

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng3/2013:  Chủ đề: Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập đoàn 26/3

- Chỉ đạo việc dạy và học đúng chương trình tuần 25 - 29.

- Tổ chức giao lưu Tiếng anh, Văn toán tuổi thơ, thi violympic toán cấp huyện.

- Phát động phong trào thi đua « dạy tốt, học tốt »

Lịch cụ thể

 

Ngày tháng

Nội dung

Người phụ trách

4-29/3

Thực hiện chương trình tuần 25 -28

CBGV toàn trường

7/3

Giao lưu Tiếng anh, Văn toán tuổi thơ

PHT + 4 học sinh khối 5

8/3

Kỷ niệm 103 năm ngày Quốc tế phụ nữ

Công đoàn viên toàn trường

14/3

Hội thi tiếng hát giáo viên

CBGV trong đội văn nghệ

16/3

Thi violympic toán cấp huyện tại trường THCS Bình khê

 PHT + 5 học sinh khối lớp 5

18-27/3

Thanh tra toàn diện 5 giáo viên

BGH

26/3

Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26/3

Đoàn, Đội, Học sinh toàn trường

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - Các tổ chuyên môn trường;

   - Lưu VP :

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Anh