Asset Publisher

Lịch công tác tháng 03/2015

Lịch công tác tháng 03/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH AN SINH B

Số:…TB/TrTH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

       An Sinh, ngày 05  tháng 03 năm 201

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 03 năm 2015

* Nhiệm vụ trọng tâm :

1. Tham dự Kỳ thi Violimpic Toán cấp huyện trên Intenet.

2. Đón đoàn kiểm tra của Phòng và Sở GD&ĐT về các hoạt động chuyên môn.

3.Lấy ý kiến CB-GV-NV về Dự thảo Bộ luật Dân sự ( sửa đổi).

4. Hoàn tất đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của CSTĐ cấp cơ sở.

5. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

6. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.

*Nhiệm vụ cụ thể:

    Ngày

               Nội dung công việc

Lực lượng tham gia

02/3

Buổi học đầu tiên sau nghỉ tết Nguyên đán.

CBGV-HS

 

05/3

Họp  Hội đồng giáo dục

BGH- GV

06/3

Kiểm tra việc triển khai nhân rộng dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam.

CM PGD

07/3

Tổ chức kỉ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

11/3

Khám sức khỏe cho học sinh toàn trường.

Trạm y tế xã

11-12/03

Tham dự Kỳ thi Violimpic Toán cấp huyện trên Intenet.

CM-HS

12- 15

Đón đoàn KT của SGD&ĐT V/v thực hiện nhân rộng mô hình trường học mới VN và đánh giá HS tiểu học theo TT 30.

BGH-GV

16/26/3

Thao giảng kiểm tra toàn diện 03 đồng chí

BGH-TT

26/3

Tổ chức " Ngày hội Thiếu Nhi vui khỏe" Tìm hiểu lịch sử truyền thống Đoàn, Kỉ niệm 26/03

TPT đội-CM

27/31

Hoàn tất SKNN của CSTĐ cấp cơ sở.

BG

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  (Đã ký)

                         Nguyễn Văn Bình