Asset Publisher

Lịch công tác tháng 02/2018

Lịch công tác tháng 02/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 14/CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày  05 tháng 02 năm 2018

        

                                        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2018

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

  • Tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2018, ổn định nền nếp trước và sau nghỉ tết;
  • Tham dự giải bóng đá Nhi đồng Cúp Hà lan năm 2018;;

,

 

  • Lịch cụ thể :

         

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

02-02

 Họp cha mẹ học sinh trong đội bóng đá Nhi đồng

BGH, CMHS

02/02

 Họp giao ban công tác tháng 02/2018

CB, GV, NV

03-8/02

 Dự khai mạc và tham gia thi đấu bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Hà Lan năm 2018 tại Trung tâm văn hóa thể thao.

CBGVNV

HS đội bóng

05/02

 Trao tặng quà tết cho học sinh nghèo và có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán

BGH, các tổ chức đoàn thể

12-21/02

 Nghỉ Tết Nguyên đán , tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT Lễ hội Xuân Ngọa Vân 2018

          CBGVNV

22/02

Tổ chức buổi học đầu tiên sau tết Nguên đán, ổn định các nền nếp dạy và học sau tết

TPT đội

23-28/02

Tổ chức chuyên đề cấp trường đối tổ 2-3

Bộ phận CM

                      

 Nơi nhận:                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- Các bộ phận ( t/h );                                       

 - Lưu: VT.                                                                                                                                              (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                             Nguyễn Văn Bình