Asset Publisher

Hội thi Olympic Tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường năm học 2013-2014

Hội thi Olympic Tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường năm học 2013-2014

Trường Tiểu học An Sinh B tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường năm học 2013 – 2014.

 

Thực hiện công văn số 681/PGD&ĐT  ngày 17/11/2013 của Phòng giáo dục Đông Triều V/v hướng dẫn cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet năm học 2013 – 2014.

          Ngày 23 tháng 11 năm học 2013 – 2014, trường Tiểu học An Sinh B tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh qua mạng Internet cấp trường năm học 2013 – 2014.

          Tổ số học sinh dự thi: 41 em ( trong đó khối lớp 15 là 10 em, khối lớp 5 là 20 em ).

          Cuộc thi diễn ra nghiêm túc đảm bảo khác quan, công bằng với kết quả cao hơn so với năm học 2012-2013. Em Nguyễn Thị Nguyệt học sinh lớp 5A đạt số điểm cao nhất là 1280/2000điểm.

 

 

 

 

                                             CTV: Lê Thị Tâm