Asset Publisher

Hai trường Tiểu học An Sinh A và An Sinh B ủng hộ gia đình hộ nghèo năm 2016

Hai trường Tiểu học An Sinh A và An Sinh B ủng hộ gia đình hộ nghèo năm 2016

Cán bộ, giáo viên, nhân viên hai trường Tiểu học An Sinh A và An Sinh B ủng hộ gia đình ông Trương Văn Bẩy thuộc diện hộ nghèo thôn Tam Hồng xã An Sinh


        Thực hiện nhiệm vụ năm học, hai trường Tiểu học An Sinh A và An Sinh B  tham gia phát động quỹ ủng hộ người nghèo trong xã, năm 2016 hai trường nhận giúp đỡ một gia đình thuộc hộ nghèo ở thôn Tam Hồng, vợ chồng ông Trương Văn Bẩy sinh được ba người con, cháu lớn đang học trung học phổ thông Lê Chân, cháu thứ hai và cháu thứ ba đang học tại trường trung học cơ sở An Sinh.

      Với tinh thần tương thân tương ái, ngày 27 tháng 12 năm 2016, đại diện Ban giám hiệu hai trường tiểu học An Sinh A và tiểu học An Sinh B cùng với ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Văn Cồn ban chính sách xã hội và đại diện ban quản lý thôn Tam Hồng đã xuống gia đình ông Trương Văn Bẩy để ủng hộ và trao số tiền 2 700.000 (Hai triệu bẩy trăm nghìn đồng chẵn ) cùng gia đình phụ thêm vào cho ba cháu ăn học, góp phần bớt khó khăn cho gia đình.

                                                                              Phạm Thị Hương Linh