Asset Publisher

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2017-2018

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

                     THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

20

15

1

 

 

6

8

02

4

 

I

Giáo viên

13

12

01

 

 

3

8

2

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mĩ thuật

01

01

 

 

 

 

01

 

 

 

2

Thể dục

0

0

 

 

 

0

0

 

 

 

3

Âm nhạc

01

01

 

 

 

 

0

1

 

 

4

Tiếng nước ngoài

01

0

1

 

 

0

1

 

 

 

5

Tin học

0

 

0

 

 

 

0

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

02

02

 

 

 

02

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

01

 

 

 

01

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

01

 

 

 

01

 

 

 

 

III

Nhân viên

05

01

4

 

 

01

 

 

4

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

01

 

 

 

 

 

01

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

01

 

 

 

01

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

6

Nhân viên khác

 

4

4

 

 

 

 

 

4

Bảo vệ, lao công

 

                                                                           An Sinh, ngày 01 tháng  9 năm 2017

          Hiệu trưởng

 

     Nguyễn Văn Bình