Lịch công tác tháng 5-2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH AN SINH B

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

An Sinh, ngày 6 tháng 5 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Lịch công tác tháng 5 năm 2019

1. Trọng tâm:

- Kiểm tra cuối năm học, hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập;

- Xét học sinh hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học;

 - Đánh giá xếp loại viên chức, lao động; Xét duyệt thi đua năm học 2018-2019;

- Tổng kết năm học 2018-2019; Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

 2.Lịch cụ thể:

- Ngày 02-04/5 Rà soát thực hiện chương trình dạy học Chuyên môn

- Ngày 04/5 Họp giao ban triển khai công tác tháng 5/2019 CBGVNV

- Ngày 06 - 08/5 Tham gia tập huấn triển khai thí điểm đánh giá trẻ em biết bơi và kĩ năng phòng chống đuối nước năm 2019 Đ/c Lê Thị Tâm

 - Kiểm tra môn Tin học và phần nói của môn Tiếng Anh - Tự đánh giá và đón đoàn kiểm tra đánh giá của Phòng GD&ĐT về "Môi trường học đường" năm học 2018-2019.

- Ngày 13-15/5 Kiểm tra cuối năm học 2018-2019 CBGVNV, HS

- Ngày 16-17/5 Tham gia "Ngày hội Tiếng Anh" cấp thị xã năm 2018-2019

- Ngày 17/5 - Kiểm tra kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên. - Chấm đề tài, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018-2019

- Tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; đánh giá viên chức, lao động năm học 2018-2019.

- Tổ chức đánh giá xếp loại thi đua năm học 2018-2019 CBGVNV

- Ngày 19 - 21/5 Hoàn thiện hồ sơ thi đua năm học 2018-2019 nộp về PGD CBGVNV

- Ngày 19/5 Tham gia Hội thi "Họa mi vàng" cấp thị xã năm 2019 Học sinh, TPT, GV

-Ngày 24/5 Hoàn thành chương trình dạy học năm học 2018-2019 Chuyên môn

-   Ngày 24/5 Họp Ban đại diện CMHS trường và họp CMHS các lớp CBGVNV

 -Ngày 29/5 Xét học sinh hoàn thành chương trình lớp học, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học BGH, GV

- Ngày 30/5 Tổng kết năm học, bàn giao học sinh về địa phương CBGVNV, HS

-Ngày 31/5 Các bộ phận kiểm kê CSVC bàn giao với bảo vệ trường BGH, GV, NV

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu