lịch công tác tháng 3


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

Số: 08/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 07 tháng 03năm 2014

 THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2014

Trọng tâm:

1. Tham dự giải Điền kinh học sinh huyện Đông Triều, năm học 2013-2014

2. Tổ chức kiểm tra định kì giữa kì 2 năm học 2013-2014.

4. Tham dự Hội thảo “An toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học”.

5. Tham dự Hội thi Văn – Toán tuổi thơ cấp Tiểu học huyện Đông Triều, năm học 2013 - 2014.

6. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3/2014.

 Lịch cụ thể:  

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chủ trì

01-05

Chuẩn bị hồ sơ và tổ chức tham dự Giải Điền kinh học sinh huyện Đông Triều, năm học 2013-2014.

Chuyên môn, TPT đội, giáo viên Thể dục

06-13

- Họp hội đồng tháng 3/2014

- Kiểm tra trình độ tin học của giáo viên

- Tiếp tục hội giảng mừng Đảng, mừng xuân năm Giáp Ngọ 2014 ( 4đ/c).

- Thực hiện kiểm tra nội bộ, kiểm tra hồ sơ, giáo án, sổ sách của các bộ phận và giáo viên.

Ban giám hiệu

 

Hiệu trưởng, tổ công nghệ TT

 

Ban giám hiệu

11-14

Đón đoàn kiểm tra Sở GD&ĐT: Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp tiểu học.

Ban giám hiệu

15

Tham dự Hội thảo “An toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học”.

Chuyên môn

16-20

Thực hiện kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện 2-3 cán bộ giáo viên.

Ban giám hiệu

20-21

Tham dự Hội thi Văn – Toán tuổi thơ cấp Tiểu học huyện Đông Triều, năm học 2013 - 2014.

Chuyên môn

22-24

Tổ chức ôn tập và kiểm tra định kì giữa kỳ 2

Ban giám hiệu

26

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.

Tổng phụ trách Đội, GV CN

28

Tổ chức chuyên đề “Bàn tay nặn bột” tổ 4-5.

Chuyên môn tổ 4-5

 

Nơi nhận:

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);

- Lưu: VP.

TM.BGH

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Văn Anh