DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 - 2013


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

       TRƯỜNG TH AN SINH B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2012-2013

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Năm vào

ngành

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn anh

1971

1990

H. trưởng

CĐTH

0989565181

2

Nguyễn Thị Minh

1959

1981

Hiệu phó

CĐTH

0972335006

3

Nguyễn Thị Thảo

1964

1984

Giáo viên

CĐTH

0333870118

4

Ngô Thị Như­ Hoa

1967

1987

Tổ trưởng Tổ 1

CĐTH

01668814009

5

Lê Thị Tâm

1979

2002

TPT

TC nhạc

01692441277

6

Nguyễn Thị Minh

1975

1997

Tổ trưởng Tổ 2+3

CĐTH

0948548267

7

Nguyễn Thị Lan

1989

2012

Giáo viên

CĐTH

01647530899

8

Tr­ương Thị Hà

1980

1981

Giáo viên

CĐTH

01676256238

9

Phạm Thị Khuyến

1961

1981

Giáo viên

10+2

0988140222

10

Nguyễn Thị Thảo

1987

2012

Giáo viên

CĐTH

01222205366

11

Đặng Thị Chiên

1970

1993

CTCĐ

CĐTH

01698091801

12

Phan Thuý Điền

1960

1980

Giáo viên

10+2

01676413063

13

Phạm Thị Oanh

1965

1982

Giáo viên

10+2

01684688964

14

Vũ Thị Lý

1964

1984

Giáo viên

CĐTH

01222368928

15

Hoàng Tiến Anh

1974

1993

Tổ trưởng Tổ 4+5

ĐHTH

01685044826

16

Lư­u T. Thanh Huyền

1979

2002

Giáo viên

CĐ hoạ

01237758582

17

Vũ Thị Phương Lan

1980

2009

Giáo viên

ĐH TA

0917749419

18

Trần Thị Hương

1983

2009

Giáo viên

12+2

0972497996

19

Nguyễn Thị Xuyến

1960

1981

Giáo viên

10+2

0936587616

20

Nguyễn Hải Ninh

1985

2009

Kế toán

TC

0986828764

 

An Sinh, ngày 06 tháng 09  năm 2012

                                                      TM BAN GIÁM HIỆU

                 Hiệu trưởng

 

 

                           Nguyễn Văn Anh