Lịch trực tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019


LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019

 

TT

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

30/01 ( 25 tháng chạp)

Nguyễn Văn Bình

Hiệu trưởng

0985.166.716

2

31/01 ( 26 tháng chạp )

Chu Văn Sơn

Phó hiệu trưởng

0985.887.627

3

01/02 ( 27 tháng chạp )

Nguyễn Văn Bình

Hiệu trưởng

0985.166.716

4

02/02 ( 28 tháng chạp )

Chu Văn Sơn

Phó hiệu trưởng

0985.588.627

5

03/02 ( 29 tháng chạp)

Nguyễn Văn Bình

Hiệu trưởng

0985.166.716

6

04/02 ( 30 tháng chạp )

Chu Văn Sơn

Phó hiệu trưởng

0985.588.627

7

05/02 ( Mùng 1 tết )

Nguyễn Văn Bình

Hiệu trưởng

0985.166.716

8

06/02 ( Mùng 2 tết )

Chu Văn Sơn

Phó hiệu trưởng

0985.588.627

9

07/02 ( Mùng 3 tết )

Nguyễn Văn Bình

Hiệu trưởng

0985.166.716

10

8/02 ( Mùng 4 tết )

Chu Văn Sơn

Phó hiệu trưởng

0985.588.627

11

9/02 ( Mùng 5 tết )

Nguyễn Văn Bình

Hiệu trưởng

0985.166.716

12

10/02 ( Mùng 6 tết )

Chu Văn Sơn

Phó hiệu trưởng

0985.588.627

                                                                                         

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                           Nguyễn Văn Bình


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu