Chương trình công tác tháng 02/2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Số: 13/CTr- THASB

                                    

                    Đông Triều, ngày 11 tháng 02 năm 2019

        

                                    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2019

 

 
 

 

* Trọng tâm:

 

-    Tham gia các hoạt động mừng Đảng; mừng Xuân 2019, ổn định nề nếp trước và sau nghỉ tết;

  • Tham gia giải bóng đá Nhi đồng Cúp Hà lan lần thứ VI năm 2019;
  • Bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2018-2019;;

;

 

  • Lịch cụ thể :      

                       

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01-10/02

 Nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

    CBGVNV, HS

10/2

Họp giao ban công tác tháng 02/2019

CBGVNV

11-15/02

Tổ chức tuần học đầu tiên sau nghỉ tết Nguyên đán, tổ chức tết trồng cây xuân 2019

CBGVNV, HS

18/02

Họp cha mẹ học sinh trong đội bóng Nhi đồng

   BGH, CMHS

19-20/02

Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên

Ban kiểm tra nội bộ

20-28/02

 Hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự khai mạc và tham gia thi đấu giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Hà Lan lần thứ VI năm 2019 tại Trung tâm văn hóa thể thao thị xã;

CBGVNV, HS đội bóng

27/02-01/3

Bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2018-2019

Ban bình bầu GVCN giỏi cấp trường

 

 Nơi nhận                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT trường;

- Các bộ phận ( t/h );                  

 - Lưu: VT.                                                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                                                                                   Nguyễn Văn Bình


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu