Cam kết chất lượng năm học 2019 - 2020


    PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH B

 

    Mẫu 5

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường

Năm học 2019-2020

S

TT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

Trẻ đủ 6 tuổi đến 14tuổi, có Giấy khai sinh, đơn xin nhập học, sổ hộ
khẩu phô tô
 

Đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng chưong trình lớp 1. Có đủ hồ sơ theo quy định
 

Đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng chưong trình lớp
2. Có đủ hồ sơ theo quy định.
 

Đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng chưong trình
lớp 3. Có đủ hồ sơ theo quy định.
 

Đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng chưong trình
lớp 4. Có đủ hồ sơ
theo quy định.
 

 

II

Chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ

Đảm bảo 100% HS đến trường được học chương
trình lớp 1 theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 

Đảm bảo 100% HS đến trường được học chưong
trình lớp 2 theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 

Đảm bảo 100% HS đến trường được học chưong
trình lớp 3 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đảm bảo 100% HS đến trường được học chưong
trình lớp 4 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đảm bảo 100% HS đến trường được học chưong
trình lớp 5 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa nhà trường và gia đình.

 

 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

-Nhà trường và CMHS thường xuyên trao đổi
qua gặp trực tiếp, điện thoại, sổ liên lạc để cùng phối hợp giáo dục HS.
- HS phải tích cực, tự giác học tập và rèn luyện.
 

Nhà trường và CMHS thường xuyên trao đổi
qua gặp trực tiếp, điện thoại, sổ liên lạc để cùng phối hợp giáo dục HS.
- HS phải tích cực, tự giác học tập và rèn luyện.

Nhà trường và CMHS thường xuyên trao đổi
qua gặp trực tiếp, điện thoại, sổ liên lạc để cùng phối hợp giáo dục HS.
- HS phải tích cực, tự giác học tập và rèn luyện.

Nhà trường và CMHS thường xuyên trao đổi
qua gặp trực tiếp, điện thoại, sổ liên lạc để cùng phối hợp giáo dục HS.
- HS phải tích cực, tự giác học tập và rèn luyện.

Nhà trường và CMHS thường xuyên trao đổi
qua gặp trực tiếp, điện thoại, sổ liên lạc để cùng phối hợp giáo dục HS.
- HS phải tích cực, tự giác học tập và rèn luyện.

 

 

IV

 

Điều kiện CSVC  cam kết phục vụ học sinh (các loại phòng  học, thiết bị dạy học, tin học..

Đảm bảo đủ mỗi lớp 01phòng học thông thường, có đủ các phòng học bộ môn, thư viện,
bàn ghế, thiết bị dạy học đạt tiêu chuẩn cho HS lớp 1 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đảm bảo đủ mỗi lớp 01phòng học thông thường, có đủ các phòng học bộ môn, thư viện,
bàn ghế, thiết bị dạy học đạt tiêu chuẩn cho HS lớp 1 theo quy định của Bộ GD&ĐT

Đảm bảo đủ mỗi lớp 01phòng học thông thường, có đủ các phòng học bộ môn, thư viện,
bàn ghế, thiết bị dạy học đạt tiêu chuẩn cho HS lớp 1 theo quy định của Bộ GD&ĐT

Đảm bảo đủ mỗi lớp 01phòng học thông thường, có đủ các phòng học bộ môn, thư viện,
bàn ghế, thiết bị dạy học đạt tiêu chuẩn cho HS lớp 1 theo quy định của Bộ GD&ĐT

Đảm bảo đủ mỗi lớp 01phòng học thông thường, có đủ các phòng học bộ môn, thư viện,
bàn ghế, thiết bị dạy học đạt tiêu chuẩn cho HS lớp 1 theo quy định của Bộ GD&ĐT

 

 

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở trường

100% HS đến trường đượckhám sức khoẻ định kỳ, được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh và phòng chống tai nạn thương tích, được giáo dục văn, thể, mỹ phù hợp với lứa tuổi

100% HS đến trường đượckhám sức khoẻ định kỳ, được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh và phòng chống tai nạn thương tích, được giáo dục văn, thể, mỹ phù hợp với lứa tuổi

100% HS đến trường đượckhám sức khoẻ định kỳ, được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh và phòng chống tai nạn thương tích, được giáo dục văn, thể, mỹ phù hợp với lứa tuổi

100% HS đến trường đượckhám sức khoẻ định kỳ, được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh và phòng chống tai nạn thương tích, được giáo dục văn, thể, mỹ phù hợp với lứa tuổi

100% HS đến trường đượckhám sức khoẻ định kỳ, được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh và phòng chống tai nạn thương tích, được giáo dục văn, thể, mỹ phù hợp với lứa tuổi

 

 

VI

Đội ngũ GV, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của trường

Đảm bảo100% đội ngũ cán bộ quản lý, GV đủ
về số lượng, có đủ phẩm chất đạo đức của nhà giáo, đạt chuẩn về trình
độ đào tạo, chuẩn
NNGVTH và đạt chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.
- Đảm bảo quản lý GVNV và HS theo điều lệ trường tiểu học
 

đội ngũ cán bộ quản lý, GV đủ
về số lượng, có đủ phẩm chất đạo đức của nhà giáo, đạt chuẩn về trình
độ đào tạo, chuẩn
NNGVTH và đạt chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.
- Đảm bảo quản lý GVNV và HS theo điều lệ trường tiểu học
 

đội ngũ cán bộ quản lý, GV đủ
về số lượng, có đủ phẩm chất đạo đức của nhà giáo, đạt chuẩn về trình
độ đào tạo, chuẩn
NNGVTH và đạt chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.
- Đảm bảo quản lý GVNV và HS theo điều lệ trường tiểu học
 

đội ngũ cán bộ quản lý, GV đủ
về số lượng, có đủ phẩm chất đạo đức của nhà giáo, đạt chuẩn về trình
độ đào tạo, chuẩn
NNGVTH và đạt chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.
- Đảm bảo quản lý GVNV và HS theo điều lệ trường tiểu học
 

đội ngũ cán bộ quản lý, GV đủ
về số lượng, có đủ phẩm chất đạo đức của nhà giáo, đạt chuẩn về trình
độ đào tạo, chuẩn
NNGVTH và đạt chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.
- Đảm bảo quản lý GVNV và HS theo điều lệ trường tiểu học
 

 

 

VII

 

 

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

- Đánh giá về từng môn học và HĐGD cuối năm 100% HS Hoàn thành và Hoàn thành tốt.

- Đánh giá về từng năng lực và phẩm chất cuối năm học 100% học sinh đạt mức Tốt và Đạt

- Đánh giá về từng môn học và HĐGD cuối năm 100% HS Hoàn thành và Hoàn thành tốt.

- Đánh giá về từng năng lực và phẩm chất cuối năm học 100% học sinh đạt mức Tốt và Đạt

- Đánh giá về từng môn học và HĐGD cuối năm 100% HS Hoàn thành và Hoàn thành tốt.

- Đánh giá về từng năng lực và phẩm chất cuối năm học 100% học sinh đạt mức Tốt và Đạt

- Đánh giá về từng môn học và HĐGD cuối năm 100% HS Hoàn thành và Hoàn thành tốt.

- Đánh giá về từng năng lực và phẩm chất cuối năm học 100% học sinh đạt mức Tốt và Đạt

- Đánh giá về từng môn học và HĐGD cuối năm 100% HS Hoàn thành và Hoàn thành tốt.

- Đánh giá về từng năng lực và phẩm chất cuối năm học 100% học sinh đạt mức Tốt và Đạt

 

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Đảm bảo100%HS đạt chuẩn KTKN củachưong trình lớp 1 sẽ có khả năng tiếp tục học
tiếp lớp 2.
 

Đảm bảo100%HS đạt chuẩn KTKN củachưong trình lớp 1 sẽ có khả năng tiếp tục học
tiếp lớp 3.

Đảm bảo100%HS đạt chuẩn KTKN củachưong trình lớp 1 sẽ có khả năng tiếp tục học
tiếp lớp 4.

Đảm bảo100%HS đạt chuẩn KTKN củachưong trình lớp 1 sẽ có khả năng tiếp tục học
tiếp lớp 5.

Đảm bảo100%HS đạt chuẩn KTKN củachưong trình lớp 1 sẽ có khả năng tiếp tục học
tiếp lớp 6.

              

                                                                                                     Đông Triều, ngày 6  tháng 8  năm 2019

                                                                                                                   Q. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                  Đã ký

                                                                                                                           Chu Văn Sơn

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu