Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học An Sinh B tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" năm học 2016 - 2017

Trường Tiểu học An Sinh B tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" năm học 2016 - 2017

Thực hiện nhiệm vụ năm học, ngày 25/11/2016 trường Tiểu học An Sinh B tổ chức" Ngày hội vệ sinh trường học" nhằm nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường học, vệ sinh gia đình và cộng đồng.


        Trường Tiểu học An Sinh B đã tổ chức "Ngày Hội vệ sinh trường học" với mục đích nâng cao ý thức của học sinh, giáo viên về vai trò của vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và vệ sinh trong trường học và ở cộng đồng. Với thông điệp "Vì sức khỏe và vẻ đẹp của chúng ta, hãy làm tốt hơn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong nhà trường, gia đình và cộng đồng".

         Ngay sau phần khai mạc của thầy Chu Văn Sơn – Phó Hiệu trưởng nhà trường, các đội đã tham gia phần thi hết sức sôi nổi, thể hiện tính giáo dục và sự tuyên truyền rộng rãi về vệ sinh môi trường phần thi gồm có ba phần: Tìm hiểu kiến thức nước sạch vệ sinh môi trường. Vẽ tranh tuyên truyền với nội dung cổ động về nước sạch vệ sinh môi trường; Thi rửa tay bằng xà phòng theo 6 bước. Qua Hội thi này nhằm tuyên truyền, vận động học sinh và mọi người trong cộng đồng tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và cộng đồng.

Một số hình ảnh

 

 

 

Các đội thi tìm hiểu kiến thức nước sạch vệ sinh môi trường

Các đội thi vẽ tranh tuyên truyền nước sạch

 

 

 

 

Các em thi rửa tay theo 6 bước

 

                                                                            Phạm Thị Hương Linh