Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học An Sinh B tổ chức Hội thi chúng em với ATGT năm học 2016-2017

Trường Tiểu học An Sinh B tổ chức Hội thi chúng em với ATGT năm học 2016-2017

Thực hiện công văn số 867, ngày 7/11/2016, trường tiểu học An Sinh B đã tổ chức Hội thi chúng em với ATGT cho các các lớp từ khối ba đến khối lớp 5.


          Thực hiện nhiệm vụ năm học, ngày 7/11/2016, trường tiểu học An Sinh B tổ chức Hội thi chung em với ATGT, tham dự hội thi các em từ khối lớp 3 đến khối lớp 5. Các lớp đã dự thi với các tiểu phẩm, với các tình huống ATGT, đã được các em mang đến với các thông điệp ATGT và ý thức chấp hành giao thông. Vận động mọi người cùng chấp hành giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

                                                                               Phạm Thị Hương Linh