Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học An Sinh B tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2019 - 2020

Trường Tiểu học An Sinh B tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2019 - 2020

Thực hiện nhiệm vụ năm học, sáng ngày 10/10/2019, trường Tiểu học An Sinh B tổ chức Hội nghị CB,VC-LĐ nhằm đánh giá kết quả một năm học đã qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.


        Về dự và chỉ đạo  Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Phương Thanh – Chyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, Đồng chí Mạc Thanh Hùng - Phó Bí thư đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Sinh, đại diện Ban cha mẹ học sinh, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

       Thầy Chu Văn Sơn  - Q. Bí thư chi bộ - Q. Hiệu trưởng nhà trường báo cáo  kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, thông qua báo cáo kết quả triển khai Hội nghị cấp tổ, báo cáo ban thanh tra nhân dân năm học 2018 - 2019 và phương hướng hoạt động 2019 - 2020, các ý kiến tại hội nghị cấp tổ đã được giải đáp. Tại Hội nghị các ý kiến tham luận của các tổ tập trung tham luận để bổ sung cho kế hoạch năm học cho cụ thể.

       Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, đồng chí  Nguyễn Thị Phương Thanh - Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo đã biểu dương và ghi nhận những cố gắng của tập thể CB, GV, NV trường tiểu học An Sinh B trong năm học vừa qua, đồng thời động viên tập thể sư phạm nhà trường phấn đấu hơn nữa để  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Đồng chí yêu cầu năm học này nhà trường tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho mỗi cán bộ, giáo viên, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.  

         Tại Hội nghị các chỉ tiêu trong năm học đã được Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường biểu quyết nhất trí 100% và quyết tâm phấn đấu của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Năm học 2019 - 2020 trường Tiểu học An Sinh B nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua mà nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

Đ/C Chu Văn Sơn - Q. Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả 2018 - 2019 và kế hoạch năm học 2019 - 2020

 Tham luận các tổ

 

Đ/C Nguyễn Thị Phương Thanh - CVPGD phát biểu chỉ  đạo Hội nghị

Đ/C Mạc Thanh Hùng - Phó Bí thư - CTHĐND xã 

 

Đ/C Nguyễn Thị Phương Thanh trao phần thưởng cho các đồng chí đạt đượcthành tích trong năm học 2018-2019

                                                         Phạm Thị Hương Linh