Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học An Sinh B tập huấn thông tư 22 cho giáo viên năm học 2016 - 2017

Trường Tiểu học An Sinh B tập huấn thông tư 22 cho giáo viên năm học 2016 - 2017

Thực hiện công văn số 999 PGD&ĐT - CMTH, ngày 4 - 11 - 2016, trường tiểu học An Sinh B tập huấn thông tư 22 cho giáo viên trong nhà trường.


        Thực hiện nhiệm vụ năm học ngày 4 tháng 11 năm 2016, trường Tiểu học An Sinh B, sau khi được Phòng GD&ĐT Đông Triều có công văn tập huấn cho cán bộ và giáo viên cốt cán trong các nhà trường về  thông tư 22/2016 tại trường tiểu học Vĩnh Khê về cách đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư mới thay thế thông tư 30. Sau khi được cán bộ cấp trên hướng dẫn về cách đánh giá của thông tư 22 và cách ghi sổ học bạ cho học sinh. Ngày 4 - 11 - 2016, Ban Giám hiệu trường tiểu học An Sinh B đã tập huấn cho giáo viên trong nhà trường về cách đánh gia học sinh theo thông tư 22, qua tập huấn các thầy cô rất là phấn khởi về cách đánh giá mới này giúp giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên dạy bộ môn đỡ vất vả hơn về hồ sơ sổ sách. Cách đánh giá học sinh theo 3 mức được rõ ràng hơn.  

                                                                         Phạm Thị Hương Linh