Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học An Sinh B phát động phong trào 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục

Trường Tiểu học An Sinh B phát động phong trào 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục

"Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt"

 

          Thực hiện công văn số 2634/SGD&ĐT – VP ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Sở GD&ĐT về việc kỉ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục. Sáng nay ngày 19/9 trường Tiểu học An Sinh b đã phát động phong trào thi đua học tập lời dạy của Bác tới toàn thể CB-VCLĐ và học sinh trong toàn trường.

          “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. Đó là lời dạy của Bác Hồ chúng ta mỗi người cần phấn đấu thực hiện theo lời dạy của Bác.