Xuất bản thông tin

Trường tiểu học An Sinh B ký cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017

Trường tiểu học An Sinh B ký cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017


 

Trường tiểu học An Sinh B ký cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017.

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; Công văn số 148/PGD&ĐT Đông Triều ngày 18 tháng 2 năm 2016

 Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều; Công văn số 148/PGD&ĐT Đông Triều ngày 18 tháng 2 năm 2017 về việc triển khai ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh". Sáng nay ngày 20 tháng 2 năm 2017 trường Tiểu học An Sinh B  triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường  các tổ chuyên môn, BCH Công Đoàn, Đoàn thanh niên và Liên Đội cùng ký cam kết thực hiện tốt  chủ đề công tác năm 2017 do UBND thị xã Đông Triều; Phòng GD&ĐT thị xã triển khai.

Đ/c NGuyễn Văn Bình Hiệu trưởng nhà trường triển khai cho giáo viên  ký cam kết.

CTV: