Xuất bản thông tin

lịch công tác tháng 2

lịch công tác tháng 2


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH  AN SINH B

Số: 06TB-TrTHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             An Sinh, ngày  04 tháng 2 năm 2013

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2013

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 2/2013:  Chủ đề: Mừng Đảng, mừng xuân Quý Tỵ năm 2013

- Chỉ đạo việc dạy và học đúng chương trình tuần 23 - 25.

- Tổ chức giải bóng đá nhi đồng cấp huyện.

- Phát động phong trào thi đua « dạy tốt, học tốt » Mừng Đảng, Mừng xuân

Lịch cụ thể

 

Ngày tháng

Nội dung

Người phụ trách

2/2

Chuyên đề đổi mới phương pháp thông qua bộ môn Toán

BGH+ GV toàn trường

3/2

Kỷ niệm 83 năm ngày thàng lập đảng CSVN

Đảng viên

4/2

Trao quà tết học sinh nghèo

BGH + TPT

6-19/2

Nghỉ tết nguyên đán Quý Tỵ

Họp phân công trực tết

 

BGH+ GV

20/2 – 28/2

Học tuần 23-25

 

20-22/2

Dự thi bóng đá Nhi đồng cấp huyện

TPT + GV TD

25-26/2

Dự tập huấn giáo dục môi trường Biển, hải đảo

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

   - Các tổ chuyên môn trường;

   - Lưu VP :

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Anh