Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 11/2016

Lịch công tác tháng 11/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH AN SINH B

 

 
 
 

Số:  68a /TB/TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                               An Sinh, ngày 02  tháng 11  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 11 năm 2016

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

   *Nhiệm vụ cụ thể:

     -  Tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt- Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

     -  Tổ chức thi Văn nghệ chào mừng ngày 20/11.

    -  Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11, gặp mặt CB-GV-NV nghỉ hưu.

     

    Ngày

               Nội dung công việc

Người thực hiện

1

Tập huấn TT số 22/2016 – BGDDT ( Tại mVĩnh Khê )

BGH- GV cố cán

 

3

Họp hội đồng sư phạm - Tập huấn TT 22/2016-BGDDT toàn trường.

 Hiệu trưởng-Toàn trường

4

Tổ chức " ngày pháp luật nước CHXHCNVN "

Hiệu trưởng

9/11

Đoàn giám sát Phòng nội vụ và PGD về trường làm việc

Hiệu trưởng

10-17

 Tổ chức thao giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Ban KT nội bộ

14/11

Tổ chức tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT

Phó hiệu truỏng

18/11

Thi Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, chấm lớp sạch, tủ sách lớp học.

Phó hiệu trưởng

19/11

Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

BGH-BCHCĐ

21/11

 Tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2016

Phó hiệu trưởng

25/11

Tổ chức ngày Hội vệ sinh trường học.

Phó hiệu trưởng

26-30

Kiểm tra việc thực hiện Pháp luật về phòng chống tham nhũng

Ban KT nội bộ

Nơi nhận:

            - PGD&ĐT ( b/c)                                                                               HIỆU TRƯỞNG

            -Trang TTĐT trường

             - Các bộ phận t( t/h)                                                                                 (Đã ký)

          - Lưu VT 

 

                                                                                                                     Nguyễn Văn Bình