Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 10/2016

Lịch công tác tháng 10/2016


  

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH AN SINH B

 

 
 
 

 

 

Số: 68/TB/TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                               An Sinh, ngày 06  tháng 10  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 10 năm 2016

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

   *Nhiệm vụ cụ thể:

     -  Tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm định chất lượng;

     -  Kiểm tra hồ sơ các bộ phận và cá nhân;

    -  Tổ chức các hoạt động kỉ niệm 48 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành GD: 15/10/1968 – 15/10/2016; Kỉ niệm ngày thành lập HLHPNVN 20/10;

    -  Tổ chức cho HS tham gia các cuộc thi trên Intểnt.

    -  Tổ chức Hưởng ứng tuần lễ Học tập suốt đời;

     

    Ngày

               Nội dung công việc

Người thực hiện

01/10

Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2016-2017;

Tổ chức thăm các cụ cao tuổi nhân ngày 01/10

Các bộ phận

CBGVNV

 

4/10

Giao ban hiệu trưởng

PGD&ĐT ( HT )

06/10

Họp hội đồng trường

Tiếp xúc cử tri

Toàn trường

Trung tân HNthị xã

7/10

Hội nghị trực tuyến " UDCNTT để PT văn hóa đọc trong kỷ nguyên số"

Hiệu trưởng

10 – 14/10

 Kiểm tra hồ sơ , nề nếp GV

Bộ phận CM

17/10

Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11- Giao lưu tìm hiểu ATGT

CM- Đội TN

20/10

Kỉ niệm  ngày thành lập HLHPNVN 20/10

BCH CĐ

5-28/10

Thực hiện chương trình tuần7 -10

GV-HS toàn trường

Nơi nhận:

            - PGD&ĐT ( b/c)                                                                               HIỆU TRƯỞNG

            -Trang TTĐT trường

             - Các bộ phận t( t/h)                                                                                 (Đã ký)

          - Lưu VT 

 

                                                                                                                     Nguyễn Văn Bình