Xuất bản thông tin

Hội thi viết chữ và trình bày đẹp cấp trường năm học 2013 - 2014

Hội thi viết chữ và trình bày đẹp cấp trường năm học 2013 - 2014

Để thúc đẩy phong trào "Rèn chữ đẹp" ở cấp Tiểu học, trau dồi các kĩ năng viết chữ và trình bày bài, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

 

Trường Tiểu học An Sin h B tổ chức Hội thi "Viết chữ và trình bày bài đẹp" cấp trường

            Để thúc đẩy phong trào "Rèn chữ đẹp" ở cấp Tiểu học, trau dồi các kĩ năng viết chữ và trình bày bài, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Phát huy vai trò và trách nhiệm của giáo viên, động viên - khích lệ các thầy giáo, cô giáo chăm lo rèn chữ viết và duy trì những nề nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh Tiểu học.

            Hôm nay ngày 18/1/2014. Tham gia hội thi gồm có 88 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tham gia. Mỗi học sinh sẽ  thi 2 bài kiểm tra viết trong thời gian 30 phút. Theo đánh giá của ban tổ chức Hội thi năm nay, chất lượng các bài viết cao, nhiều học sinh viết chữ và trình bày đẹp, sáng tạo đúng với quy định mẫu chữ hiện hành. Đạt được thành tích đó là do giáo viên  đã có sự đầu tư và quan tâm đến việc rèn chữ của học sinh.

            Kết quả hội thi đã khẳng định được truyền thống Rèn chữ cho học sinh nhà trường đã và đang được phát huy. Chắc chắn rằng năm học 2013 - 2014 nhà trường sẽ đạt được nhiều giải viết chữ và trình bày bài đẹp cấp huyện trong thời giam tới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              CTV: Lê Thị Tâm