Xuất bản thông tin

CƠ SỞ VẬT CHẤT

CƠ SỞ VẬT CHẤT


 

5. Thông tin về cơ sở vật chất            
             
A. Khối phòng học Số lượng Chia ra Trong đó
Kiên cố Bán k.cố Tạm Làm mới Cải tạo
Số phòng học theo chức năng 11 10 1   2  
Chia ra: - Phòng học văn hoá 9 8 1      
 - Phòng học tin học 1 1     1  
 - Phòng học ngoại ngữ 1 1     1  
 - Phòng khác            
Số phòng học làm mới, cải tạo 2 x x x 2  
Chia ra: - Kiên cố 2 x x x 2  
 - Bán kiên cố   x x x    
 - Tạm    x x x    
             
Số chỗ ngồi  Số lượng Trong đó
Làm mới Cải tạo
Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá 167    
             
B. Khối phòng phục vụ học tập Số lượng Chia ra Trong đó
Kiên cố Bán k.cố Tạm Làm mới Cải tạo
Số phòng theo chức năng 4 4     3  
Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất (đa năng)            
 - Phòng giáo dục nghệ thuật 1 1     1  
 - Thư viện 1 1     1  
 - Phòng thiết bị giáo dục 1 1        
 - Phòng truyền thống và hoạt động Đội 1 1     1  
 - Phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật            
 - Phòng khác            
             
C. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ Số lượng Chia ra Trong đó
Kiên cố Bán k.cố Tạm Làm mới Cải tạo
Số phòng theo chức năng            
Chia ra: - Nhà bếp            
 - Phòng ăn            
 - Phòng nghỉ            
 - Phòng khác            
             
D. Khối phòng hành chính quản trị Số lượng Chia ra Trong đó
Kiên cố Bán k.cố Tạm Làm mới Cải tạo
Số phòng chia theo chức năng 7 7     7  
Chia ra: - Phòng hiệu trưởng 1 1     1  
 - Phòng phó hiệu trưởng 1 1     1  
 - Phòng giáo viên 1 1     1  
 - Phòng họp giáo viên 1 1     1  
 - Văn phòng trường 1 1     1  
 - Phòng y tế học đường 1 1     1  
 - Phòng thường trực            
 - Nhà công vụ giáo viên            
 - Phòng kho lưu trữ 1 1     1  
 - Phòng khác            
             
E. Khối công trình công cộng Số lượng Chia ra Trong đó
Kiên cố Bán k.cố Tạm Làm mới Cải tạo
Số phòng theo chức năng 2   2   1  
Chia ra: - Nhà xe giáo viên 1   1   1  
 - Nhà xe học sinh 1   1      
 - Phòng khác            
             
Cơ sở vật chất khác Số lượng    
Số phòng học nhờ 1    
Số phòng học 3 ca      
Diện tích đất (m2)            
Tổng diện tích khuôn viên đất 5137    
Trong đó: + Diện tích đất được cấp 5137    
 + Diện tích đất đi thuê      
Diện tích đất sân chơi 700    
Tổng diện tích một số loại phòng (m2) 696    
Chia ra: - Phòng học văn hoá 480    
 - Phòng học tin học 48    
 - Phòng học ngoại ngữ 48    
 - Phòng giáo dục thể chất      
 - Phòng học nghệ thuật 48    
Trong đó: + Phòng âm nhạc 24    
 + Phòng mỹ thuật 24    
 - Phòng khác (Phục vụ học tập)      
 - Thư viện 72    
 - Nhà bếp      
 - Phòng ăn      
 - Phòng nghỉ      
Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) Bộ đầy đủ Bộ chưa đầy đủ    
Tổng số 5      
Chia ra: - Khối lớp 1 1      
 - Khối lớp 2 1      
 - Khối lớp 3 1      
 - Khối lớp 4 1      
 - Khối lớp 5 1      
Thiết bị phục vụ giảng dạy    
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng 21    
Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập 17    
 - Máy vi tính phục vụ quản lý 4    
 Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet 15    
Số máy in          
Số thiết bị nghe nhìn          
Trong đó: - Ti vi 1    
 - Nhạc cụ 1    
 - Cát xét 1    
 - Đầu Video 1    
 - Đầu đĩa 1    
 - Máy chiếu OverHead 3    
 - Máy chiếu Projector 3    
 - Máy chiếu vật thể      
 - Thiết bị khác      
             
Loại nhà vệ sinh Số lượng (nhà)    
Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh    
Chung Nam/Nữ    
Đạt chuẩn vệ sinh (*) 2   1    
Chưa đạt chuẩn vệ sinh  Tường gạch
 
 Tường gạch
 
 Tường gạch
 
   
Không có          
             
                           
  Nguồn nước Nước máy Giếng khoan/đào Sông/suối Nước mưa Ao/hồ Không có
    Nước dùng hợp vệ sinh  Có Không
      Tường rào Xây Kẽm lưới Cây xanh Không có   Thư viện  Không đạt Đạt chuẩn Tiên tiến Xuất sắc
 
    Nguồn điện lưới Có Không
 
    Bếp ăn 1 chiều Có Không
 
    Cổng trường Có Không
 
 
 
 
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
(*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại