Tài nguyên
../document-library/ppt Chuyên đề Lịch sử lớp 4 2012 - 2013 .doc.ppt
Trình diễn

(Lưu ý: Nếu trình duyệt trên máy quí vị không trình diễn được đoạn phim này thì có thể do đường truyền đang quá tải hoặc máy chủ chưa đáp ứng được ngay, do đó quí vị có có thể thay đổi cách xem trực tuyến trên trang web bằng cách tải về máy tính của mình để xem ngoại tuyến. Với clip trình chiếu file Powerpoint, bạn nên bấm chuột vào clip để xem đầy đủ kịch bản trình chiếu.)

Kích thước: 4.441,0k
Tải về: Click vào đây để tải về    Xem tài liệu
Số lần tải về: 1347
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
Địa chỉ URL:
File đính kèm:
 KH lop 4 Nuoc bi o nhiem.ppt Tải về
 NGUYEN NHAN LAM NUOC BI O NHIEM.ppt Tải về
 Nhan voi so co ba chu so.ppt Tải về
 Toan 4 Gioi thieu nhan nham... .ppt Tải về
 TOAN 4 Nhân với số có 3 chữ số tt .ppt Tải về
 Toán 4. Luyen tap Tiết 64 .ppt Tải về
 Toán 4. Luyen tap chung Tiết 65 .ppt Tải về
Lời bình