Asset Publisher

Trường Tiểu học An Sinh B tập huấn ma trận ra đề theo thông tư 22

Trường Tiểu học An Sinh B tập huấn ma trận ra đề theo thông tư 22

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 về việc nâng cao năng lực ra đề cho giáo viên theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT


       Thực hiện kế hoạch số: 144/KH-PGD&ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Phòng GD&ĐT "V/v tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT".  Để ra đề sát với thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, ngày 02, 04/ 3/ 2017, trường Tiểu học An Sinh B tổ chức tập huấn cho Cán bộ, giáo viên trong nhà trường nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ giữa kì, cuối kì một, cuối năm theo thông tư 22. Với hai buổi tập huấn giáo viên đã nắm được chắc việc ra đề theo 4 mức độ

                                                                                              Phạm Thị Hương Linh