Lịch công tác
Thứ ba, ngày 17/09/2019
7 giờ 15

Đ/C Chu Văn Sơn - Q. Hiệu trưởng làm việc tại trường.

Thứ tư, ngày 18/09/2019
7 giờ 15

Đ/C Chu Văn Sơn - Q. Hiệu trưởng làm việc tại trường.

Thứ năm, ngày 19/09/2019
7 giờ 15

Đ/C Chu Văn Sơn - Q. Hiệu trưởng làm việc tại trường.

Thứ sáu, ngày 20/09/2019
7 giờ 15

Đ/C Chu Văn Sơn - Q. Hiệu trưởng làm việc tại trường.

Hôm nay: Thứ hai, ngày 16 / 09 / 2019
7 giờ 15

Đ/C Chu Văn Sơn - Q Hiệu trưởng làm việc tại trường.