Lịch công tác tháng 11


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH  AN SINH B

Số: 03/TB-TrTHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             An Sinh, ngày  03 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2012

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 12/2012:  Chủ đề: Chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11

- Thực hiện trương trình tuần 11 đến hết tuần 14

  -   Tham dự Hội thi ATGT cấp cụm.

  - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11  

  - Ký duyệt sổ chủ nhiệm, báo giảng các khối. 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

1/11->15/11

 Tổ chức thao giảng chào mừng ngày nhà giáo VN  

- GV trong toàn trường

7/11

- Tham gia tiết dạy trực tuyến chào mừng ngày NGVN 20/11 của phòng GD&ĐT huyện Đông Triều tổ chức

BGH  - GV khối 4,5 

10/11

- Tham dự Hội thi ATGT cấp cụm tại UBND xã Bình Khê.

- BGH- GV

10/11

Hội nghị giao ban Hiệu trưởng thường kỳ tháng 11 của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều

Hiệu trưởng

12/11

Tổ chức 01 phút tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT

Sơ khảo các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20/11

Toàn trường

14/11

Bình xét các hoạt động thi đua chào mừng 20/11

Ban thi đua

16/11

Tổ chức hội diễn văn nghệ

Toàn trường

17/11

Dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo VN tại xã

CB-VC-LĐ

20/11

Tổ chức tọa đàm ngày 20/11

Toàn trường

21-30/11

Kiểm tra toàn diện 2 đ/c Giáo viên

- Ký duyệt sổ chủ nhiệm, sổ báo giảng các khối.

Giáo viên được kiểm tra- BGH

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - Các tổ chuyên môn trường;

   - Lưu VP :

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Anh

 Các thông tin khác: