Xuất bản thông tin

Liên đội trường Tiểu học An Sinh B hướng dẫn các em học sinh khi tham gia giao thông ngồi trên xe máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm.

Liên đội trường Tiểu học An Sinh B hướng dẫn các em học sinh khi tham gia giao thông ngồi trên xe máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm.

Thực hiện công văn số: 629/KH-PGD&ĐT V/v tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục năm học 2015-2016, trường Tiểu học An Sinh B tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, các em học sinh thực hiện tốt luật giao thông, ngồi trên xe máy, xe đạp điện, xe máy điện bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.


             Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2015 Liên đội trường Tiểu học An Sinh B  tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh khi tham gia giao thông ngồi trên xe máy, xe dạp  điện phải đội mũ bảo hiểm. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường. Nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, giáo viên và học sinh  khi tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông trong nhà trường, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông.

           Là một trường miền núi tuy không gần đường quốc lộ 18A nhưng việc tham gia giao thông giao thông như thế nào theo đúng quy định để đảm bảo trật tự ATGT là một vấn đề hết sức cần quan tâm. BGH trường Tiểu học An Sinh B phối hợp với Công đoàn, Đoàn- Đội luôn luôn phải chú trọng tới việc tuyên truyền,  giáo dục ATGT tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh về việc nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông. "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui", nên mỗi khi các em ngồi sau xe máy, xe đạp điện, xe máy điện được bố mẹ chở đến trường việc các em phải làm không thể quên được là phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nếu bố mẹ có quên các em nhắc bố, mẹ ngay. Do đó Liên đội trường Tiểu học An Sinh B đã hướng dẫn các em về cách đội mũ bảo hiểm như thế nào là đúng, loại mũ như thế nào là vừa với lứa tuổi các em, đóng quai mũ không được rộng quá, không được chật quá.

           Qua buổi hướng dẫn của cô Phạm Thị Hương Linh- Tổng phụ trách Đội  được các em học sinh trong toàn trường hào hứng tham gia. Mong rằng với việc tuyên truyền, hướng dẫn của Liên đội nhà trường sẽ góp phần nhỏ bé vào việc giúp các bậc phụ huynh khi đưa con đến trường ngồi trên xe máy, xe đạp điện, xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm để góp phần vào thực hiện ATGT,  bảo vệ cho tính mạng của mình.

Cô Phạm Thị Hương Linh tuyên Truyền ATGT hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy, xe đạp điện.

Cô Phạm Thị Hương Linh hương dẫn các em cách đội mũ, cài quai mũ.

                                                   Chu Văn Sơn