Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 02/2016

Lịch công tác tháng 02/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

  TRƯỜNG TH AN SINH B  

     Số:07TB/TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

     An Sinh, ngày 02  tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 02 năm 2016

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

   *Nhiệm vụ cụ thể:

     - Công tác phổ cập và phát triển giáo dục.

     - Duy trì sĩ số

    - Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2016-2017.

    - Bồi dưỡng học sinh tham gia thi giải Toán trên mạng và thi Viết chữ đẹp cấp thị xã.

    - Thao giảng mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân 2016.

    - Tổ chức nghỉ tết Nguyên Đán theo quy định.

 

    Ngày

               Nội dung công việc

Người thực hiện

01/02

Họp hội đồng sư phạm trường tháng 02/2016

BGH- GV

 

02/02

Tổng vệ sinh toàn trường.

Kiểm kê tài sản bàn giao cho bảo vệ trước khi nghỉ tết.

Trao rùa cho học sinh nghèo nhân dịp tết Nguyên Đán.

BGH- KT

03-18/02

Nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân 2016

BGH

16/02

Gặp mặt đầu xuân- tổ chức tết trồng cây.

BGH-GV.

19/02

Buổi học đầu tiên năm mới Bính Thân

CBGVNV- HS toàn trường

23/02

Dự thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã tại trường tiểu học Vĩnh Khê.

06 giáo viên

20-29/02

Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

BGH-TT

Nơi nhận:

                - CB,GV,NV ( t/h)                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                -Trang TTĐT trường                                                                                       (Đã ký)

          - Lưu VT 

 

                                                                                                                          Nguyễn Văn Bình